(تومان)90,000,000

ون کاسپین سانروف فابریک جفت ایربک پلاک عمومی لاستیک نو رنگ فابریک نوک مدادی رو رنگ پسته ای موتورصفر قیمت ارائه شده خارج از بازه تعریف شده در «باما» است. داشتن آپشن‌های متفاوت و ویژگی‌های افزوده شده توسط مالک می‌تواند دلیل آن باشد. قیمت ارائه شده خارج از بازه تعریف شده در «باما» است. داشتن آپشن‌های متفاوت و ویژگی‌های افزوده شده توسط مالک می‌تواند دلیل آن باشد. قیمت پیشنهادی فروشنده: 90,000,000 تومان 

1398/8/9اصفهان
توافقی

170,000 کیلومتر

ون بنز ایستانا ۱۵نفره پلاک سفیدرنگ سفید موتور صفر لاستیک نو مدل۲۰۰۸تودوزی شده پرده کشی تودوزی شده 

1398/7/28اصفهان