توافقی

150,000 کیلومتر

فنی بدون ایراد، موتور 2500 سانتانا گیربکس 6 دنده، تمامی لوازم تعویضی فابریک می باشد، تودوزی نو، لاستیک و رینگ 100%، سپر آفرودی، باک بزرگ شده، ماشین فنر لول می باشد، بورژین(بسیار بسیار نرم)، و ینچ استفاده نشده و نو می باشد ،شیشه ها دودی، پخش نو، چهار چرخ ترمز دیسکی، فرمان هیدرولیک، ماشین بدون تصادف.بیمه.معاینه فنی.بسیار عالی و دیدنی، قیمت مقطوع، عکس های تمامی مراحل بازساری موجود می باشد. 

1397/8/26آذربایجان غربی