توافقی

302,000 کیلومتر

پراید هاچبک مدل 85 بیمه تا 98/8 روکش صندلی،فنر جلو ریسی،روغن تازه عوض شده،روکش فرمان،داشبورد نو شده(جهت زیبایی)،شیشه جلو نو،اینه ها نو،تیغه ها برف پاکن نو،سرویس های موتور انجام شده،شمع نو،باطری نو و... که موقع بازدید توضیح داده میشود(اسب زین شده) دو گلگیر و کاپوت و درب راننده رنگ سرشاسی خورده که ترمیم شده(صاف شده) اما یکدست نمیکشد لاستیک ها 80 تخفیف پای معامله(به مشتری واقعی تخفیف داده میشود) 

دیروزاصفهان
توافقی

230,000 کیلومتر

ماشین‌خیلی‌روپاست‌.موتور‌وگریبکس‌تعمیرکامل‌وقطعات‌نوواصلی‌واتاق‌سالم‌است‌۱۳سال‌تخفیف‌بیمه‌‌ماشین‌ازنظرفنی‌‌سالم‌و‌هیچ‌کاری‌ندارد‌خریدار‌واقعی‌باشه‌تخفیف‌میدم 

1397/10/4اصفهان