(تومان)15,300,000

67,000 کیلومتر

نقره ای،بدون رنگ ،بیمه ۹۶/۱۲ ، دزگیر، روکش ،کف پوش ،کارکرد۶۷۰۰۰ 

1396/5/28تهران
(تومان)13,500,000

280,000 کیلومتر

4 حلقه لاستیک نو خارجی کفی یه تیکه روکش صندلی ضبط فلش خور بیمه بدنه 6سال تخفیف بیمه 

1396/5/24تهران
(تومان)15,000,000

120,000 کیلومتر

تمیز و خونگی، دارای یکسال بیمه کامل، ٦ سال تخفیف بیمه، دارای بیمه بدنه 

1396/5/21تهران
(تومان)16,200,000

180,000 کیلومتر

بدون رنگ،بیکه از اول تخفیف تا برج ٥،لاستیک عالی،لطفا خریدار واقعی تماس بکیرد،مسیج جواب داده نمیشود 

1396/4/22خراسان رضوی