توافقی

126,000 کیلومتر

فرمان هیدرولیک، ترمز‌ABS، بدون رنگ، رینگ اسپرت فابریک، زاپاس نو زیر ماشین نیفتاده، ۴ حلقه لاستیک‌نو، ضبط صوت فلش خور، ماینه فنی تا بهمن ۹۸، تخفیف بیمه 

1398/1/22تهران