توافقی

100,000 کیلومتر

باطری، تسمه تایم، لنت ترمز تعویض ، تخفیف بیمه کامل، بیمه تا ١٥اسفند، معاینه فنی تا دی ماه، کم کارکرد واقعی 

1397/8/18تهران