(تومان)136,000,000

34,000 کیلومتر

ماشین فنی عالی لاستیکها نومعاینه ۶ماه بیمه ۶ ماه شاستیهاسالم 

1402/5/18خراسان رضوی
توافقی

92,000 کیلومتر

 

1402/4/24البرز
(تومان)153,000,000

230,000 کیلومتر

ماشین کاملا سالم،بیمه کامل،لاستیک ها ۷۰ درصد،دزدگیر سوئیچ ریموت،رینگ اسپورت حتی زاپاس 

1402/2/7مازندران