(تومان)61,000,000

270,000 کیلومتر

ماشین از لحاظ فنی بسیار سالم .نیاز به لاستیک داره و تمامی سیرویس ها به موقع انجام شده. چراغ عقب ترک خوردگی داره که هزینه تعویض چراغ عقب از مبلغ کسر میشه ماشین تمیز و بدون ایراد 

1398/6/23تهران