(تومان)31,000,000

104,000 کیلومتر

فنی بدون کوچکترین هزینه سند دست دوم 

1396/9/18تهران
توافقی

120,000 کیلومتر

38میلیون- خیلى تمیز و سالم گیربکس دنده اى [6دنده ]بهترین رنگ سفید ٤تا لاستیک نو و در کل همه چیز مثل روز اول 38,000,000 

1396/7/21تهران