توافقی

فنی کاملا سالم 

1400/6/8تهران
(تومان)82,000,000

145,000 کیلومتر

موتور نیاز به تعمیر دارد خودرو حرکت نمیکند ایربگ بازشده بیمه 1سال تخفیف هم داره معاوضه هم می‌شود ترجیحا با 206 sd v8 

1400/5/24البرز
توافقی

400,000 کیلومتر

سالم و تمیز متور خوب روغن ریزی هم ندارد رنگ هم ندارد 

1400/4/15تهران
توافقی

 

1399/9/15مازندران