توافقی

فنی سالم جعبه فرمان تازه تعمیر پمپ هیدرولیک تازه تعویض جلوبندی و اکسل تعمیر شده شمع و صافی و واسگازین و لنت جلو تعویض شده پمپ کلاچ تازه تعمیر دریچه گاز شستشو داده شده تمام کارهای فنی انجام شده جلو و عقب خودرو ضربه دارد جلو به اندازه دو وجب کمتر چراغ های عقب 4 تیکه نو دور رنگ بخاطر زییایی لاستیک 60 درصد بیمه 8 ماه روکش صندلی نو گاز کولر تازه پر شده فوری فروشی 

1397/8/12مازندران
(تومان)25,000,000

174,000 کیلومتر

 

1397/8/11مازندران