(تومان)30,000,000

150,000 کیلومتر

پروتون ویرا اتوماتیک مدل ۸۴ اتاق بی رنگ بدون تصادف فنی سلامت گریبکس بدون تقه لاستیک جلو نونو پهن لاستیک عقب در حد ببمه تا برج ۸ سال بعد تخفیف کامل معاینه فنی تا تیر سال بعد پخش و کفی دزدگیر دارد ممنون از سایت خوب باما 

1397/10/3تهران