(تومان)1,100,000,000

فول بدون کسری آپشن سقف مشکی بدون نقطه 

1398/9/25تهران
توافقی

مشابه صفر تکبرگ سند وارادتی - فول کامل کورنو - اسپرت پلاس و غیره سرویسها تازه انجام شده با تایید کارشناس 

1398/9/24تهران