توافقی

گیربکس PDK/دکمه اسپورت/دکمه اسپورت پلاس/کورنومتر/قطب نما/داشبورد چرم/داخل چرم کامل/فرمان اسپورت/رینگ19 اسپورت/چراغ PDLS PLUS/داشبورد قرمز/سقف قرمز 

1397/8/28تهران
(تومان)1,350,000,000

فول فقط تنظیم و سیستم صوتی ندارد رنگ خودروی فوق سفارشی می باشد و دارای دکمه اسپرت اسپرت پلاس روی فرمان می باشد 

1397/8/21تهران
توافقی

اپشن با چراغ PDLS PLUS سیستم صوتی،کیت اگزوز موحود پلاک شده اماده 

1397/8/12تهران