(تومان)470,000,000

40,000 کیلومتر

 

1397/3/7تهران