توافقی

47,000 کیلومتر

پورشه کیمن s فول کامل دارای اسپرت و اسپرت پلاس و کیت اگزوزبرقی فابریک شبشه شورچراغ جلو گرمکن صندلى وفرمان زنون pdk فرمان کمربندودوخت قرمز فابریک بال برقى فابریک سنددست دوم بیمه ده ماه سویچ زاپاس موجود است تمام سرویسها تازگى درنمایندگى انجام شده استثنای. 

1398/11/16تهران