(تومان)900,000,000

40,000 کیلومتر

کیت اگزوز،سقف قرمز،کیلس استارتر،سیستم صوتی BOSE،کرنوگراف،اسپرت پلاس، پرهام مهرآرشک 09126333313 

1396/9/11تهران
(تومان)800,000,000

38,000 کیلومتر

فول بدون برمستر 

1396/8/26تهران
(تومان)820,000,000

28,000 کیلومتر

فول کامل،رنگ کونیاکى متالیک،سیستم صوتى برمستر، داخل چرم قرمز، کیت کربن، اسپرت و اسپرت پلاس، کیت کامل اگزوز، گرم کن و سرد کن صندلى ها، صندلى برقى با ممورى، کیلس استارتر، کورنو ساعت، رینگ ٢٠ اینچ و... ماشین در حد صفر بدون کوچکترین خط و خش،کاملا سالم،کیلومتر کاملن واقعى به شرط دیاگ نمایندگى و تمامى سرویس ها نیز در نمایندگى معین موتور به موقع انجام شده 

1396/7/26اصفهان