توافقی

196,000 کیلومتر

 

1399/6/20کردستان
توافقی

200,000 کیلومتر

ماشین مال شهرستان هست موتوری سالم دوگانه دستی. باتری و کمک جلو و لاستیک جلو نو هست زیربند تازه تعمیر .دورنگه ماشین.تنها خرجش گیربکسشه بیمه یکسال تخفیفات ده سال 

1399/5/22هرمزگان