توافقی

140,000 کیلومتر

گلگیر و کاپوت و همون سال اول تعویض شده.اما تصادف شدید نبوده.جلو و عقب و ستون ها سالم.از نظر فنی بسیار سالم.سند دست اول.سپر عقب و جلو رنگ شدگی ندارد.کارکرد ۱۴۰۰۰۰ واقعی.دوگانه سوز کارخانه ای.بیمه ۶ ماه.معاینه فنی ۱ ساله و ۳ ساله مخزن سی ان جی. 

1397/12/13البرز