(تومان)2,600,000,000

3,900 کیلومتر

بدون کوچکترین خط و خش حتی لک، واقعا در حد صفر، سند دست اول، چادر کشیده در پارکینگ منزل، کف پوش تری دی، واقعا عالی عالی عالی عالی عالی بویژه برای مصرف کننده. 

1402/2/9تهران