توافقی

74,000 کیلومتر

رنگ زرشکی روغنی-سقف سانروف فابریک کارخانه-سیم کشی فابریک-لاستیک90%-یکسال بیمه و10سال تخفیف بیمه-هندل روشن کردن خودرو موجود است-ستون جلو و عقب/داخل کاپوت و صندوق بدون رنگ شدگی-بسیار تمیز- 

1396/7/30تهران
توافقی

کیلومتر

کلکسیونی ، کلکسیونی گرانترین رنگ و تودوزی را دارد موتوری و زیروبند بشرط دارای سانروف فابریک قیمت 20 میلیون 

1396/7/29اصفهان