(تومان)15,500,000

173,900 کیلومتر

کاملاسالم به شرط کارشناسی اتاق وبدنه بدون سر وصداوسالم .فرمان هیدرولیکی . سیستم تعلیق انژکتوری 

1398/6/14مرکزی
(تومان)17,000,000

140,000 کیلومتر

پژو آردی انژکتور مدل آخر 83 کولر روشن بیمه دو ماه روکش صندلی نو شیشه ها دودی باند پایونیر چراغای عقب اسپرت (نیؤن) لاستیک ها نو لنت ها نو فرمون هیدرولیک داخل ماشین طرح فیبر کربن خورده 

1398/5/30تهران