(تومان)9,000,000

78,000 کیلومتر

بیمه شخص ثالث تا 9 تیر 97 بیمه بدنه دارد لاستیک 70 درصد سر یکی از گلگیرها رنگ شدگی دارد معاینه فنی معتبر می باشد 

1396/11/24تهران
(تومان)7,200,000

250,000 کیلومتر

متالیک لاستیکها تقریبا نو قیمت 7.200.000 

1396/11/24تهران