(تومان)20,000,000

200,000 کیلومتر

با سلام ماشین سالم موتور سالم فنی سالم بیمه تمام تخفیف 

1398/11/17قزوین
(تومان)11,500,000

111,111 کیلومتر

فروش یک‌دستگاه پژو اردی مدل۷۹ دارای بیمه و‌معاینه فنی تا برج ۶سال۹۹ ۵سال تخفیف بیمه 

1398/10/30تهران