(تومان)6,000,000

600,000 کیلومتر

ماشین موتوری تضمینی فقط یکبار رینگ کردم مدل 82 یک سال کار کرد بود خریدم سپهر ها فابریکیه ماشین دست پیرمرده فقط ظاهر خرج داره یه در و کاپوت رنگ بیمه تا برج 10 داره تخفیف بیمه 8سال میلنگ استندارد معاینه فنی دارد با 405 .84 .85. تمیز معاوضه میشه 

1397/6/2مازندران