توافقی

170,000 کیلومتر

با سلام ماشین فوق بدون رنگ دوگانه سوز LPG اینه -برقی دزد گیر تصویری ایزیکار صندق پران هیرولیک کولر- دار باربند... از لحاظ موتری سالم بدون خرج قیمت8,400,000 

1397/3/26البرز