توافقی

75,000 کیلومتر

ایران خودرو_RD_1385 _RDI/فنی عالی/2 لکه رنگ شدگی/لاستیک 70% / 7ماه بیمه و تخفیف کامل /محل بازدید خودرو :شیراز /ساعت پاسخگویی شنبه تا چهارشنبه9تا20 

1398/1/27فارس