توافقی

دوگانه cng - تخفیف بیمه کامل - بیمه تا برج 2 1398 - دیسک و صفحه نو - زیر وبند و کمک نو - معاینه فنی - سالم - بدون کوچکترین نقص - مشتری واقعی تماس بگیرد 

1397/8/18چهارمحال و بختیاری
توافقی

این اتومبیل مدت 15 سال در پارکینگ 3 راه آذری پارک بوده بهیچ عنوان این ماشین بازسازی نشده و همه وسائل ماشین فابریک هست . لاستیک زاپاس حتی از محلش خارج نشده است . ماشین بصورت واقعی در حد صفر و دست نخورده هست ماشین کاربورات است . لاستیک ها 100 درصد و بیمه 1 سال کامل دارد . ماشین دارای پلاک است و آماده فک پلاک میباشد . حتی یک پیچ ماشین دست نخورده است. . 

1397/8/13تهران