توافقی

مدل 88رنگ سفید روغنی دارای باتری نو ،چادر،کفی 6سال بیمه 

1397/5/27تهران
(تومان)17,000,000

فنی سالم -بدون رنگ شدگی - لاستیک 80%- تخفیف کامل بیمه -بیمه تا برج 9 

1397/4/12تهران
(تومان)9,000,000

فنی عالی؛یکسال معاینه فنی؛یکسال بیمه؛تخفیف کامل بیمه؛سه تیکه پلمپ؛جلوبندی نو؛چهار حلقه لاستیک دور سفید نو؛بوق1011؛دوگانهCNG؛مدارک کامل 

1397/4/9تهران