(تومان)18,800,000

ماشین بسیار سالم، تمیز و کم کار است . مصرف شخصی داشته. فنی و موتوری سالم و عالی بدون کوچکترین ایراد بی رنگ است . خوردگی جزئی گلگیر عقب سمت شاگرد دارد. خردگی جزئی سمت درب عقب شاگرد. بسیار مرتب و نو . بیمه تا برج شش سال آینده دارد. معاینه دارد. 

1397/10/22خراسان رضوی