(تومان)58,500,000

44,000 کیلومتر

دنده اتومات-دارای سانروف -بدون رنگ -بسیار تمیز - در حد صفر- گارانتی سایپا تا سال ٢٠٢٠ یا ١٥٠هزار کیلومتر- دارای بیمه بدنه 

1396/7/17تهران