(تومان)300,000,000

فولترین نمونه تیگو۵ صفر خشک تحویل تیر ماه سال ۹۸ 

1398/4/25اصفهان
(تومان)300,000,000

تحویل خرداد 

1398/4/22تهران
(تومان)230,000,000

تیگو ۵ لاکچری مدل ۹۶ بی رنگ بدون تصادف کارکرد ۵۰ هزار بیمه شخص ثالث اخر سال ۹۸ بیمه بدنه اخر ۹۹ تمام گارنتی ها انجام شده روکش صندلی شیشه دودی صندلی گرم کن صندلی راننده برقی اینه تاشو برقی صندلی عقب تاشو کروز کنترل ساندروف 

1398/4/20تهران