(تومان)84,000,000

17,500 کیلومتر

 

1396/5/22تهران
(تومان)85,000,000

16,000 کیلومتر

بسیار تمیز، تیپ اکسلنت با همه امکانات. 

1396/5/20تهران
(تومان)89,000,000

1,200 کیلومتر

 

1396/5/18تهران
(تومان)83,000,000

9,000 کیلومتر

کاملا سالم 

1396/5/12البرز