(تومان)280,000,000

تشریفات درباری -فول اتومات -صندلی برقی-بار قسمت عقب قیمت 280 میلیون معاوضه با خودرو ملک 

1397/3/19تهران
(تومان)448,000,000

گذرموقت # Cadillac Escalade 2015 تمامی مدارک مالکیت خودرو اعم از سند، کارت، پلاک و بیمه نامه بنام خریدار خواهد بود/خودرو ها ضمانت تامین قطعات، ضمانت بازخرید و تعویض دارند # تحویل سه هفته ای با یکسال تردد کامل تضمینی قابلیت اخذ تردد تا پنج سال # کاملا قانونی#جهت اطلاعات بیشتر، تماس بگیرید 

1397/3/12تهران