توافقی

150,000 کیلومتر

 

1396/6/11تهران
توافقی

177,000 کیلومتر

کادیلاک تمیز فول - لاستیکها نو هر چهار حلقه - تزئینات انجام شده تازه پولیش شده - فنی و گیریبکس سالم - بیمه 7 ماه دارد - تخفیف بیمه 3 سال دارد . فروشنده هستم لطفاً اگر تصمیم خرید دارید تماس بگیرید . قیمت 25 میلیون 

1396/6/8تهران