توافقی

120,000 کیلومتر

ماشین کاملا سالم و بدون خرج سواری نرم و بی سر و صدا سالم بدنه بدون پوسیدگی رنگ نوک مدادی، داخل سالن مشکی چرم سقف فابریک و سالن کامل فیلر های عقب و جلو سالم داخل سالن ، صندلی ها- سقف و کف - رو دری ها حتی کف پایی کلا فابریک داشبورد سالم لوازم برقی سالم و فعال 

1397/9/18تهران