توافقی

ماشین کاملا خانگی،همه چی به شرط دیسک و صفحه تازه عوض شده ،کارکرد واقعی بدلیل تنوع عوض میکنم ،با سوزوکی یا x33یاموسو معاوضه میگردد،همه خرجاش انجام شده همه چی رو ماشین نصب است. 

1398/2/14آذربایجان غربی