(تومان)86,000,000

داراى چهار حلقه لاستیک کره اى نو با هشت سال بیمه بدون خسارت همراه با کاور وانت داراى فنى سالم باطرى نو وتعویض تسمه تایم جدید وبدون استفاده براى بارکشى 

1397/11/25اصفهان
(تومان)90,000,000

رویت عالی همراه با مانیتور دوربین دنده عقب کفی فایبرتخفیف کامل همراه با بیمه بدنه و معاینه فنی 

1397/11/4مازندران