توافقی

این ماشین سند26/12/99 دارد چون تو گزینه ها نبود مجبورشدم مدل98 انتخاب کنم 

1400/3/4تهران
1399/12/27خراسان رضوی