(تومان)355,000,000

ظاهر و فنی مشابه صفر سند دست اول بدون خط و خش و رنگ 

1402/12/19تهران
(تومان)320,000,000

 

1402/2/21مرکزی