توافقی

فوري فوري فوري فروشي در ضمن ١٣٩٨ وصفر است ٣روز هست تحويل گرفتم 

1398/4/19تهران
(تومان)71,000,000

كوييك صفر 98 تازه تحويل گرفته شده مدارك اماده محضر 

1398/4/16تهران
(تومان)70,000,000

فوري فوري فروشي پول نيازم با خريدار كنار ميام در ضمن سال توليد اشتباه شده 98 ميباشد وماشين صفر است من 12 تير تحويل گرفتم 

1398/4/15تهران