(تومان)64,200,000

تحویل 30 روزه بدون صلح نمایندگی رسمی سایپا و پارس خودرو.بصورت نقد و اقساط با بازپرداخت دوساله.جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره درج شده تماس حاصل فرمائید.(000)ساعت پاسخگویی از ساعت 8:30 الی 20:00 

1398/1/26تهران
(تومان)63,700,000

تحویل 30 روزه بدون صلح نمایندگی رسمی سایپا و پارس خودرو.بصورت نقد و اقساط با بازپرداخت دوساله.جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره درج شده تماس حاصل فرمائید.(000)ساعت پاسخگویی از ساعت 8:30 الی 20:00 

1398/1/22تهران
(تومان)64,800,000

رنگ سفید مدارک آماده، تحویل 26 اسفند 

1398/1/21تهران
توافقی

مدل ۹۸ تحویل در اداره تحویل سایپا 

1398/1/20تهران