(تومان)328,000,000

کوییک Rدر حد صفر کم کار دارای کفپوش و دور فرمان و رینگ آلمینیومی 

1402/6/23زنجان
(تومان)295,000,000

کوییک آر بسیار کم کار کرد و سرحال بدون مورد فنی و رنگ شدگی. سواری بسیار عالی بدون سرو صدا. تمامی سرویس ها به تازگی انجام شده‌‌. ماشین کاملا سلامت آماده مسافرت. 

1402/6/13تهران
(تومان)300,000,000

کارکرد ۵۷۰۰۰ بدنه سالم و بی رنگ موتور سالم 

1402/4/17تهران