(تومان)1,200,000,000

ماشین از صفر دست خودم بوده و هیچگونه تصادف جزئی هم حتی ندارد . زیاد کار نکرده و بیشتر پارک بوده به شرط دیاگ کیلومتر از لحاظ ظاهری و فنی کاملا سالم به شرط کارشناسی 

1400/7/9البرز
توافقی

صحیح سالم 

1399/5/21تهران