توافقی

فول کامل رینگ استیل سه رادار 

1398/4/1تهران
توافقی

فول شرکتی...بدون رنگ وگیریسی و قوری و حتی سپر فابریک ..فرمان ۳حالته...بیمه و لاستیک فول....کارکرد ۵۵۰۰۰واقعی به شرط دیاگ...کابین نو نو .... 

1398/3/16مازندران