توافقی

135,000 کیلومتر

💥اتوگالری عدالت 💥فول رویال / هماهنگی 09138000040 (معتمدی) 

1397/11/30اصفهان
(تومان)197,000,000

148,000 کیلومتر

خودرو فوق خیلی تمیز و بدون خط و خش میباشد بدنه کاپوت و گلگیر رنگ ولی بدون کوچکترین ضعف میباشد فنی موتور و گیریبکس بدون کوچکترین خرج بیمه تا برج 4 نودو هشت کلا تخفیف لاستیک چهار حاقه نو دوبرگ میباشد داخل خودرو بدون کوچکترین پارگی یا سوختگی میباشد کیلس اسارت و چهارگرمکن تمامی سرویسها به موقه در نمایندگی انجام شده 

1397/11/12البرز