(تومان)41,000,000

سایپا کیا ریو مونتاژ 1390 / فنی عالی یک تکه تعویضی و یک لکه رنگ شدگی جزیی /لاستیک 70% /10 ماه بیمه و تخفیف کامل/محل بازدید خودرو : نیاوران/ساعت پاسخگویی 9تا 20 

1397/11/12تهران
(تومان)35,000,000

سایپا_کیا ریو مونتاژ_1387 /فنی عالی و بدنه یک لکه رنگ شدگی و یک تکه تعویضی /لاستیک 60% / 2 ماه بیمه /محل بازدید خودرو : هفت تیر / 

1397/11/3تهران
(تومان)36,000,000

فنی و بدنه سلامت/٤ حلقه لاستیک نو/تخفیف کامل بیمه ثالث/اتومبیل فوق دارای کلاج برقی میباشد/بدون رگ/وغیره....... 

1397/11/1تهران