(تومان)65,000,000

18,000 کیلومتر

داراي آپشن کروز،سنجش بادتایر،فرمان سه حالته،اکو،سرعت ۳حالته دوربین عقب،مانیتور آینه ای بیمه تا۵سال آینده 

1397/5/9خوزستان