توافقی

رنگ نقره ای متالیک(نوک مدادی)- یک لکه رنگ جزیی- فول آپشن شرکتی - 2 گرم کن صندلی- سرد کن صندلی-4 حلقه لاستیک نو- مموری صندلی - شیب سنج- پدال برقی-ای اس پی - تخفیف بیمه 6 سال- بیمه تا برج 2 سال 98- یک لکه رنگ جزئی - محل بازدید اصفهان و تهران - تلفن :09121374305-به خریدار واقعی تخفیف داده میشود 

1397/5/28تهران