(تومان)105,000,000

130,000 کیلومتر

فنی و اتاق بسیار سالم بیمه و معاینه فنی 10ماه,تخفیف بیمه کامل - 

1396/12/24تهران
توافقی

157,000 کیلومتر

کیا کارنیوال فول 2008 ترخیص 2010 سفید ،استثنایی با مانیتور 115م 

1396/12/22خراسان رضوی