توافقی

320,000 کیلومتر

کیاکارنزپلاک ملی اتومات سفید رنگ زاپاس زیرش نرفته لاستیک هانو روکش صندلی چرم بدون عیب وایراد فقط پایین درعقب رنگ شده 

1398/1/2اصفهان