(تومان)62,000,000

درب راننده رنگ دارد دوتا گلگیر جلو تعویض بدون تصادف جلوبندی تازه تعمیر شمع و کوئل و دیسک و صفحه تازه عوض شده ۱۱ ماه بیمه با تخفیف کامل 

1398/7/3تهران