(تومان)80,000,000

پیکاب دوکابین استثنایی -کارکرد واقعی -بدون خط وخش-بیمه ثالث وبیمه بدنه -دزگیر -لاستیک ١٠٠/- کم کار وبی نظیر قیمت 80 میلیون 

1396/11/15ایلام