(تومان)340,000,000

170,000 کیلومتر

جنسیس۲۰۱۱فول VIPجفت موس کاپوت جلو وگلگیر جلو سمت شاگرد رنگ ودرب عقب شاگرد رنگ میباشد بدون ضربه به شاسی وموتور با نامه کارشناسی ماشین بدون خط وخش میباشد کلیه اپشنها فعال میباشد لاستیک ۹۵٪ بیمه برج ۱۰ 

1397/7/17بوشهر