(تومان)225,000,000

به نام خدا ماشین با همه وسایل کارخونه هست پلاک شده صفر ومثل همه ۲۰۰۸ ها جای حرف نداره یه تخفیف کوچیک هم برای خریدار واقعی داره 

1397/10/29خراسان جنوبی