(تومان)169,000,000

بسیار تمیز فول واردات بدون رنگ یک درب عقب جزیی گریسی مابقی استثنایی لطفا خریدار واقعی 

1396/11/24خراسان جنوبی
(تومان)14,000,000

86,000 کیلومتر

دارای کف پوش داخل روکش صندلی کفی بار فایبرگلاس لاستیک چهارحلقه نو بیمه یک ماه فنی عالی یک ایربگ 

1396/11/22خراسان جنوبی