(تومان)235,000,000

 

1398/5/6خوزستان
توافقی

ماشین فول کامل خلیج یه کفه دست گلگیر یه کفه دست کاپوت رنگ داره همین همه خرجایه ماشینم از کوچکترین گرفته انجام شده 

1398/5/2خوزستان