1399/11/23زنجان
(تومان)45,000,000

حواله کوییک ارسفید قرمز ۲۵/۱۱/۹۹ 

1399/11/22زنجان
توافقی

100,000 کیلومتر

ماشین اریو مدل 96 بی رنگ و فنی عالی 

1399/7/4زنجان
توافقی

کارکرد بسیار کم بدون رنگ و یا کوچکترین تصادف لاستیک ۱۰۰نو خارجی سایز بزرگ تخفیف بیمه از ابتدا تا تیرماه سال بعد ثالث و بدنه فول داخل چرم همیشه در پارکینگ بار شرط تعویض و انتقال سند کمتر از۲۴ ساعت 

1399/6/22زنجان
توافقی

 

1399/4/20زنجان