(تومان)70,000,000

59,000 کیلومتر

206 کم کارکرد ، شاسی و موتور سالم ، کاپوت و گلگیر راست تعویضی ، دارای بیمه شخص ثالث و بدنه 

1398/4/7قم