توافقی

فول اپشن وارداتی 

1397/9/18هرمزگان
(تومان)875,000,000

40,000 کیلومتر

فول فول رنگ قهوه ای لاستیک نو تمام سرویس ها انجام شده بدون رنگ حتی سپهرها در حد صفر سردکن گرم کن پرده دور کیت فابریک رادارها سیستم صوتی هارمن سقف پارانما خودرو فول فول کیلس استاتر و غیره بدون حتی خش خیلی نو ماشین فروش فوری پای معامله تخیفیف داده می شود 

1397/9/5هرمزگان
(تومان)309,000,000

جنسیس سدان فول فول vip جفت موس تمام فابریک بی رنگ درحد 2013 فیس 2011 

1397/8/22هرمزگان
(تومان)262,000,000

کم کارکرد - تمیز و سالم 240 میلیون در زمان معامله و ٢٢ میلیون در زمان انتقال سند به فاصله ٢ هفته از زمان فروش 

1397/8/18هرمزگان