(تومان)292,000,000

خشک تحویل خرداد اماده تعویض پلاک 

1398/1/27همدان
(تومان)90,000,000

تو نمایندگی آماده تحویل به مشتری هزینه سند با خریدار.قیمت مقطوع 

1398/1/24همدان
توافقی

باز سازی0تا100 هم چی نو بیمه تا برج4/98تخفیف کامل ماینه فنی یکسال 

1398/1/9همدان
(تومان)210,000,000

دو گلگیر جلو رنگ فنی به شرط کارشناسی 

1397/12/15همدان
(تومان)59,000,000

130,000 کیلومتر

پژو پارس مدل ۹۰ فنی کاملا سالم بنده سالم بدون رنگ چنتا خط و خش روی سپر و گلگیر 

1397/12/14همدان
توافقی

 

1397/12/13همدان