توافقی

ماشین کاملا سالم و بدون ضربه بیمه ۱۲ ماه 

1398/3/12کرمان
(تومان)830,000,000

 

1398/3/7کرمان
(تومان)399,000,000

کارکرد صفر تحویل ۳۱ اردیبهشت 1398 

1398/3/6کرمان