توافقی

توضیحات : حواله دنا پلاس اتومات توربو مشکی تکمیل وجه شده ( دعوتنامه صادر شده و تکمیل وجه انجام شده است ) /قابل صلح 

1399/6/27کرمانشاه
1399/5/6کرمانشاه