(تومان)17,500,000

مدل 94 بدون رنگ بیمه یک سال پاور ویندو روکش صندلی لاستیک 70 در صدشیشه دودی فوق العاده سالم 

1397/4/18کرمانشاه
(تومان)24,500,000

١٣١ سفيد 

1397/4/14کرمانشاه
(تومان)23,500,000

 

1397/4/4کرمانشاه