(تومان)360,000

سالم و خانگی سند دست اول رنگ شدگی جزیی از کف دست کوچک تر به علت برخورد با درب پارکینگ به شرط کارشناسی بدون تصادف فنی سالم 

1402/5/29تهران
(تومان)1,000,000

با سلام و احترام. لطفا تماس حاصل فرمایید. با سلام و احترام. لطفا تماس حاصل فرمایید 

1402/4/10تهران
(تومان)485,000

نیسان وانت باربند پخشی فرمان هیدرولیک بدون باربند 475 ماشین سالم و سرویس شده 

1402/2/6تهران