(تومان)102,000,000

پراید دوگانه سوز دو عدد کپسول بزرگ دارد شاستی جلو سمت راننده ضربه خورده اما مشکلی تو رانندگی ندارد کپوت و گلگیر عقب سمت شاگرد رنگ دارد تو دری ها مدل بالا شیشه ها دودی درجه یک بیمه ۱۰ ماه 

1402/8/10تهران
(تومان)110,000,000

 

1402/7/22تهران
(تومان)100,000,000

سالم . کم کارکرد. تمیز 

1402/6/6تهران
(تومان)110,000,000

رانتيا ٨١ سوپرلوكس-نياز به تعويض سرسيلندر رينگ اسپرت فرانسوي اصل 

1402/5/12تهران
(تومان)100,000,000

بسیار سالم سالم .بدون هیچ رنگ خوردگی.ذخیره کارت سوخت ۵۰۰ لیتر بنزین 

1402/3/1تهران