(تومان)15,000,000

در قرعه کشی سایپا طرح یک ساله برنده شدم. به علت نداشتن پول برای تکمیل وجه امتیازشو میفروشم. 

1400/3/4یزد
(تومان)12,000,000

 

1400/2/26تهران
(تومان)14,000,000

قابل انتخاب رنگ خودرو 

1399/11/1خراسان شمالی