• 1399/8/17
  • 99,000 کیلومتر
  • اتوماتیک
  • سفید
  • مشکی
  • تهران
  • 091248...نمایش کامل
  • مدل 95 از ابتدا دست خودم بوده تسمه ها نو باطری نو لنت جلو نو شمع ها نو تازه تمامی سرویس ها انجام شده بیمه یکماه تخفیف بیمه کامل

آگهی های مرتبط

فروش خاص
توافقی

170,000 کیلومتر

 

1400/2/13تهران